Serveis

Pla de control de residus


Pla de Residus UE
 

El Pla de Residus en carns porcines UE de la FIC és en un pla de mostreig a les empreses integrants, escorxadors o sales d’especejament, consistent en un mínim de 12 mostres anuals, repartides en una mostra mensual. Aquestes analítiques s’han definit d’acord a la normativa de la Unió Europea en aquesta matèria: Reglament 37/2010.
 
Aquest Reglament 37/2010 estableix, per a les diferents substàncies, el residu marcador, l’espècie animal, els límits i els teixits diana. La presa de mostres i les anàlisis han de ser conformes al Reglament.

Destinataris Pla UE

Les destinatàries d’aquest servei són empreses del sector carni porcí, boví, oví, caprí i equí (escorxadors i sales de desfer), que volen complir amb la revisió del Pla de Residus establert a la normativa de la Unió Europea.


Mètode Pla UE

Totes les preses de mostres i els resultats de les analítiques, a més de ser enviades a cadascun dels clients, són incorporades a una base de dades pròpia. Així doncs, el sector, i concretament les empreses que formen part del pla, disposen d’una informació àmplia i de gran valor sobre quina és la situació del sector en conjunt. 
Presentació del Pla de Residus UE + R.P. Xina

El Pla de Residus actual contempla els requisits i límits que marca la UE al RD 1749/1998. Com a resultat de l’última revisió del control analític per a l'exportació a la Rep. Popular de la Xina de carn de porcí, es fa necessari que les empreses exportadores adaptin el pla de residus i compleixin amb una analítica de metalls pesants modificant els límits i matrius d’alguns residus.

La FIC ofereix un servei integral per a l’anàlisi de Residus per complir amb les dues normatives de la manera més estricta: els requisits de límits màxims de residus (LMR) de la Unió Europea (RD 1749/1998, Reglament 370/2010 i Reglament 470/2009) i els requisits fisicoquímics per a l’exportació de carn i productes carnis a la Xina (Rev. 2 Protocol de pla de control analític de despulles comestibles, estómacs, tripes i potes per a l’exportació a la R.P. de la Xina).


Destinataris Pla UE + Xina

Les destinatàries d’aquest servei són empreses del sector carni porcí (escorxadors, sales de desfer i indústries càrnies), autoritzades per a la Rep. Popular de la Xina, que han de complir amb la revisió del Pla de Residus establert a la normativa xinesa o aquelles empreses exportadores que volen ampliar el que estableix la normativa europea i els seus plans d'autocontrol interns.


Mètode Pla UE + Xina

Recollida de 13 mostres amb una planificació anual dels diferents grups de residus amb les matrius i límits més estrictes per al compliment de les dues normatives. Completa el pla analític de la Rep. Popular de la Xina amb el nostre pla control de control microbiològic, adapta’l als teus productes i especificacions!


Per rebre més informació sobre aquest servei, podeu contactar-nos a:

Dept. Serveis FIC
serveis@ffic.euUtilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra. Política de Cookies