Formació

Servei externalitzat de bonificacions

Formació per a la indústria càrnia

Bonifiqueu els vostres cursos amb el servei externalitzat de FIC
 

Gestió de la formació bonificada:

La Fundació Privada d'Indústries de la Carn (FIC) és entitat gestora i centre de formació inscrit a la Fundació Estatal per a la formació en l'ocupació, segons estableix la llei 30/2015 de 9 de setembre, que regula el sistema de formació professional per a l'ocupació.

Com us podem ajudar en l'ús del vostre crèdit a la formació:

A. La vostra empresa autogestiona la bonificació i sol·licita a la FIC la impartició d'una acció formativa a mida per als vostres treballadors, adequat a les vostres necessitats.

B. La vostra empresa encarrega a la FIC que gestioni la bonificació de les accions formatives que programi. En aquest cas, la FIC s'encarrega de:

  • Planificar i organitzar la formació.
  • Fer les comunicacions corresponents en l'aplicació de la FE.
  • Impartir la formació, si així ho demaneu, o, si ho preferiu, seleccionar un centre de formació acreditat que ho faci.

Tot això, tal com estableix la llei 30/2015, de 9 de setembre.
Beneficis del servei externalitzat de bonficiacions

Reducció en les tasques del Dept. de Formació o RRHH de la vostra empresa: l’externalització és un mètode d'estalvi respecte a la contractació de personal intern i afavoreix la reducció de tasques relacionades amb la gestió dels cursos realitzats per la vostra empresa.
  • Adaptació i eficàcia: gestió ràpida i eficaç gràcies a l'experiència de FIC i que només cal adaptar i personalitzar al client final.

  • Especialització: com a consultoria especialitzada en gestió de bonificacions, la FIC ofereix un servei personalitzat i específic al sector carni.


Per a més informació sobre aquest servei, podeu contactar-nos a:

formacio@fundacio.org