Formació

Formació i habilitació d'Auxiliars Oficials d'Inspecció Veterinària

FIC: formant AOIVs des de 2001

FIC: formant AOIVs des de 2001
 
Una de les funcions principals de la FIC és l'organització, planificació i execució d'accions formatives dels AOIV per contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses i al manteniment dels requeriments tecnicosanitaris establerts.
 
Des de l'any 2000, la FIC ha realitzat la formació d’AOIV en la totalitat de llocs de treball actualment coberts per aquesta figura i amb un total de 12 edicions impartides, durant les quals s'han format 325 persones, amb un total de 10.800 hores, 6.000 teòriques i 4.800 pràctiques.Cursos oficials

Els cursos de formació tenen l'aprovació del Departament de Salut. El material formatiu va ser aprovat per  l’Institut d'Estudis de la Salut (IES) i per la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 
La formació de la FIC s'imparteix en modalitat semipresencial, afavorint l'adquisició i assimilació de coneixements, al mateix temps que permet que les persones que la segueixen puguin compaginar-ho amb l'activitat laboral o altres activitats formatives.


Per rebre més informació sobre aquest servei, podeu contactar-nos a:

formacio@fundacio.org